Vliegveld Deelen nu

Met de teruggave van een deel van het vliegveld aan het nationale park de Hoge Veluwe zijn de afscheidingen ook dichter op het vliegveld gezet en zijn veel oude stukken rolbaan en dispersals buiten het hekwerk komen te liggen (fig.35, 36, 37). Deze stukken rolbaan werden door de jaren heen ook voor andere functies gebruikt zoals een slipschool, houtopslag en natuurontwikkeling. Van de verschillende gebruikers kan men nog altijd sporen terugvinden (fig.38, 39, 40).

Fig. 35 Deze afbeelding toont een opgebroken rolbaan die vanaf het vliegveld in de richting van het park de Hoge Veluwe loopt.

Fig. 36 Een gedeelte van de rolbaan op openbaar terrein met daarachter de rolbaan op militair terrein. De foto is genomen op het zuidelijkste puntje van het vliegveld met links het eindpunt van het bommenlijntje.

Fig. 37 Het zuidelijke gedeelte van het vliegveld is inmiddels ook openbaar gebied geworden en de stukken rolbaan en opstelplaatsen zijn ingericht als recreatiegebied.

Fig. 38 Op het terrein van de Hoge Veluwe liggen nog altijd de resten van dumponderdelen. Men vermoedt dat er in de bommenkraters nog grote aantallen onderdelen begraven liggen die de Canadezen niet de moeite waard vonden om mee te nemen.

Fig. 39 Aan de zuidwestzijde van het vliegveld worden de rolbanen gebruikt om het hout op te slaan wat publiekelijk wordt verkocht. Hier was voorheen de slipschool gevestigd.

Fig. 40 De dieren zien het liefst één groot natuurterrein zonder hekken en andere obstakels en zij doen er alles aan om deze te overbruggen. Hier het raster tussen de vliegbasis en de Hoge Veluwe.

Fig. 41 De oost-west baan werd al lang niet meer gebruikt en is nu begroeid met gras. Het rechter gedeelte van de baan wordt nu gebruikt als route om snel het vliegveld over te steken in de richting van de verkeerstoren.

Van het banenstelsel op het vliegveld werden de oost-west banen al lang niet meer gebruikt en deze zijn, nadat men de bovenlaag er afgeschraapt had, nu begroeid met gras (fig.41).
De noord-zuid hoofdbaan bleef langer in dienst maar nu heeft men hier ook de bovenlaag van afgeschraapt. Er groeit hierop nog geen gras.

Waardering

Ouderdom:
Hoewel er hier al voor de oorlog een vliegveld heeft gelegen wordt dit niet meegerekend bij de vaststelling van de ouderdom. Het vliegveld is beginjaren ’40 aangelegd en is nu dus 64 jaar oud. De monumentenwet beschouwd 50 jaar als de minimale ouderdomsgrens (legenda: 1).
Samenhang:
Het vliegveld is ontstaan door de fysisch geografische ligging tussen Engeland en Duitsland en de aanwezige ruimte in 1940. Dit was dus sterk afhankelijk van de geografische gesteldheid op dat moment (legenda: 2).
De samenhang van de op het terrein aanwezige objecten maakt van het vliegveld een uniek geheel. De objecten op het vliegveld hebben een grote historisch functionele verbondenheid die niet los gezien kunnen worden van elkaar (legenda: 2).

Zeldzaamheid:
Een vliegveld in de oorlog aangelegd door de Duitsers en dat nog in een zo complete mate aanwezig is mag als zeer zeldzaam worden beschouwd. De objecten waaruit het bestaat zijn alleen binnen het gebied aanwezig en komen verder in deze vorm nergens voor (legenda: 2).
Binnen Nederland is een vliegveld uit deze periode nergens in deze staat aanwezig (legenda: 2).

Kenmerkendheid:
Het vliegveld Deelen heeft een zeer landschapsbepalend karakter. De elementen en objecten waaruit het bestaat vormen hier in hoge mate de landschappelijke ontwikkeling in het verleden. Een eigenschap van kenmerkendheid is ook dat een belangrijk deel van in Nederland aanwezige exemplaren zich in het onderzoeksgebied bevindt en dat is hier het geval (legenda: 2).

Gaafheid:
Hoewel er veel objecten in de loop der jaren zijn gesloopt of voor andere doeleinden zijn gebruikt waarbij zij werden aangepast, zijn veel elementen nog in originele staat aanwezig. Dat het terrein van het vliegveld na de oorlog in dienst is gebleven is daar debet aan en heeft ervoor gezorgd dat het object nog zeer goed herkenbaar is hoewel niet meer compleet aanwezig (legenda: 1).

Geef een reactie