Inhoudsopgave

Samenvatting I Inhoudsopgave V
Voorwoord I

Hoofdstuk 1 Inleiding 2
1.1 Situatieschets 2
1.2 Doel van het onderzoek 2
1.3 Literatuurverkenning 3
1.4 Probleemstelling 4
1.5 Opzet van het onderzoek 4
1.6 Hoofdstukindeling 5

Hoofdstuk 2 Methoden van inventarisatie en waardering 6
2.1 Historische geografie 6
2.2 Inventarisatie 6
2.3 Waardering 6
2.4 Gebiedsbegrenzing 7
2.5 Plaatsing van het gebied in een groter geheel 12

Hoofdstuk 3 Geomorfologie en historisch ruimtelijke ontwikkeling 15
3.1 Het ontstaan van de Veluwe 15
3.2 Historisch ruimtelijke ontwikkeling 19

Hoofdstuk 4 Het Nationale Park De Hoge Veluwe 30
4.1 Het ontstaan 30
4.2 Oppervlakte 32
4.3 De Hoge Veluwe nu 33

Hoofdstuk 5 Vliegveld Deelen 39
5.1 Het ontstaan 39
5.2 Vliegveld Deelen nu 50

Hoofdstuk 6 Cultuurhistorische landschapselementen 54
6.1    Het gebied voor de oorlog 55
6.1.1 Waterlopen 55
6.1.2 Grafheuvels 63
6.1.3 De Schaarsbergen 71
6.1.4 De Kop van Deelen 73
6.1.5 Terlet en de Galgenberg 88
6.1.6 Oud Reemst 100
6.1.7 Gebiedsafbakeningen 105
6.1.8 De Kemperberg 125
6.1.9 Oude wegen 132
6.1.10 Petersburg, Dresden en Leipzig 141
6.1.11 Rijzenburg 155
6.2    Vliegveld Deelen 157
6.2.1 Het bommenlijntje 157
6.2.2 Diogenes 167
6.2.3 Groot en Klein Heidekamp 175
6.2.4 Divisionsdorf 189
6.2.5 Kamp Koningsweg Noord en de Zeven Provinciën 195
6.2.6 Vrijland en het veteranenbos 200
6.2.7 De Vier Heemskinderen 211
6.2.8 Verdere militaire objecten 216

6.3    Het gebied na de oorlog 227
6.3.1 Het hazepad 227
6.3.2 De A50 232
6.3.3 Heidepol 236

Hoofdstuk 7 Waardering cultuurhistorische landschapselementen 238
7.1 Criteria 238
7.2 Resultaat 241
7.3 Gebiedsgerichte waardering 244
7.4 Gelaagdheid van het gebied 246

Hoofdstuk 8 Beleid 249
8.1 Beleid Europese Unie 250
8.2 Mogelijkheden tot behoud 251

Hoofdstuk 9 Toekomst van vliegveld Deelen 255
9.1 Voorbeelden van andere vliegvelden 257

Hoofdstuk 10 Conclusie en aanbevelingen 263

Literatuur 266

Geef een reactie