Voorwoord

Na mijn leerperiode als deeltijdstudent sociale geografie/ planologie met als hoofdvak gebiedsstudies is het nu tijd geworden voor mijn afstudeerproject om het geleerde in praktijk te brengen. Als afstudeervariant heb ik gekozen voor het vak historische geografie omdat dit de mogelijkheid biedt om de ruimtelijke organisatie van de samenleving in het verleden en het landschap zoals dit in de loop van eeuwen door mensen gevormd is, te onderzoeken.
In de ruimtelijke inrichting van Nederland krijgt het cultuurlandschap de laatste jaren steeds meer aandacht. Langzaam maar zeker groeit het maatschappelijk besef dat dit landschap een belangrijke cultuurhistorische, landschappelijke en ecologische waarde heeft. Door de regionale verscheidenheid heeft het cultuurlandschap van Nederland een hoge belevings- en informatiewaarde gekregen. De laatste jaren echter vinden de veranderingen van de landschappen op steeds snellere en ingrijpender wijze plaats en hierdoor gaan deze steeds meer op elkaar lijken. Het besef dat de verschillende landschappen ook een eigen identiteit hebben dringt pas de laatste jaren door.
Het vliegveld Deelen bij Arnhem is ook onderdeel van een cultuurhistorisch landschap. Bestond Deelen vroeger uit een paar boerderijen, dit veranderde op snelle wijze ten tijde van de Tweede Wereldoorlog toen het gebied een transformatie onderging door de enorme uitbreiding van het vliegveld. In deze periode werden er objecten gebouwd die uniek zijn in Nederland en zelfs Europa.
Na de Tweede Wereldoorlog werden er voor het gebied andere bestemmingen gevonden waarbij deze objecten van minder belang waren en zelfs gesloopt werden.
Om de cultuurhistorische waarde aan te tonen en zodoende de mogelijkheid van behoud te bewerkstelligen heb ik het gebied als onderdeel van mijn afstudeerproject gekozen.

Op deze plaats wil ik graag de personen bedanken die mij met raad en daad hebben bijgestaan waarbij ik speciaal wil noemen; Hans Timmerman die, werkzaam in de bibliotheek Arnhem, mij van veel gegevens en plattegronden heeft kunnen voorzien, de heer J. Hoogendam, bewoner van de Adelaerthoeve en lid van de Werkgroep Historie Schaarsbergen en Dr. M.A. van der Perk vanwege de informatie door hem gegeven en het aan mij willen afstaan van beeldmateriaal.
Verder nog:
Bart Leijte, museum vliegbasis Deelen.
Personeel afdeling Geo-informatie, Provincie Gelderland.
Personeel luchtmacht vliegveld Deelen.
Luitenant- kolonel P. van Erve, Instituut Defensie Leergangen.
Familie Mulder, bewoners Petersburg.

Arnhem 15 april 2004.

Geef een reactie