Literatuurverkenning

Om gegevens over cultuurhistorische landschapselementen te vinden kan men zich oriënteren in boeken en geschriften in een bibliotheek of archief. De objecten in ons onderzoeksgebied bleken vooral te vinden in de maandelijkse uitgaven van historische verenigingen, dorpskranten en bladen voor natuurliefhebbers. De kwaliteit van deze artikelen liep sterk uiteen, van diepgaand en betrouwbaar tot onbruikbaar en vol fouten.
Binnen het onderzoeksgebied liggen enkele grotere gebieden die eigen kenmerken bezitten en een afzonderlijke aanpak vragen: het Nationale Park de Hoge Veluwe, vliegveld Deelen, de militaire oefenterreinen, een zweefvliegveld en een asielzoekerscentrum. In deze deelgebieden wordt op verschillende manieren omgegaan met het cultuurhistorische erfgoed en bij de een is er beduidend meer informatie aanwezig dan bij de ander. De Hoge Veluwe beschikt bijvoorbeeld over een eigen tijdschrift en boekenreeks. Het gebied van de Hoge Veluwe wil men het liefst in de originele staat behouden en hierover is veel kennis aanwezig waarvan bovendien veel op schrift is gesteld. Er is zelfs een Vereniging Vrienden van de Hoge Veluwe waarvan de leden er alles aan doen om het gebied in vroegere staat te brengen en te houden. De leden weten en publiceren veel over de cultuurhistorische landschapselementen zodat dit een welkome bron van informatie was.
Over de meeste andere gebieden is veel minder materiaal beschikbaar. Wat er over het vliegveld Deelen werd geschreven dateert vooral uit de jaren direct na de oorlog. Recent is er wel veel over dit gebied op schrift gesteld in verband met pogingen om het vliegveld aan te wijzen als rijksmonument. Door de actualiteit van dit gegeven zijn er krantenartikelen verschenen waardoor er op deze manier ook een goede mogelijkheid was om bruikbare informatie boven water te halen. Hetzelfde was ook het geval met het asielzoekerscentrum op de Kop van Deelen dat de laatste tijd vooral negatief in het nieuws is gekomen vanwege de problemen welke zich voordeden met de bewoners.
De cultuurhistorische karteringen die de laatste jaren zijn uitgevoerd, beperkten zich vrijwel tot het vliegveld. In deze onderzoeken worden de bebouwde oppervlakten van het vliegveld zeer precies beschreven maar men had geen of minder oog voor de oudere cultuurhistorische landschapselementen in de omgeving die vaak door de bouw van het vliegveld verloren zijn gegaan.
In het onderzoek wordt veel gebruik gemaakt van foto’s en afbeeldingen waardoor men een duidelijker beeld krijgt van de onderzochte elementen. Deze afbeeldingen zijn niet vaak aanwezig in andere onderzoeken zodat men zich daar van de objecten moeilijker een beeld kan vormen.
Bij de afbeeldingen staan de bronnen vermeldt, is dit niet het geval dan is de auteur de maker. De voor dit onderzoek gebruikte manier van gegevensverwerking kan misschien een aanvulling betekenen voor verder onderzoek in de toekomst.

Geef een reactie