Probleemstelling

Voor dit onderzoek gaan we uit van de volgende probleemstelling:

Welke ontwikkelingen hebben in de afgelopen eeuw plaatsgevonden in Deelen en omgeving en welke cultuurhistorische elementen verwijzen in het huidige landschap nog naar die ontwikkelingen?

Afgeleide onderzoeksvragen zijn:

  1. Welke cultuurhistorische landschapselementen bevinden zich in en om het gebied van het vliegveld Deelen?
  2. Wat is het beleid van organisaties en overheid ten aanzien van het in stand houden van de cultuurhistorische landschapselementen?
  3. Op welke manieren maken de tegenwoordige belanghebbenden gebruik van de cultuurhistorische landschapselementen?
  4. Zijn de in de oorlog gebouwde elementen aan te passen voor het gebruik in de tegenwoordige tijd?

Geef een reactie